Smerfy

Papa Smerf obmyśla plan na wypadek ataku Gargamela. Ma zamiar zorganizować głosowanie, które wyłoni członków drużyny ratunkowej.