Smerfy

Skrytykowany przez Ważniaka Kucharz opuszcza wioskę i zatrudnia się u Olbrzymów. Ciamajda i Głuptasek próbują udowodnić mieszkańcom wioski, że są dobrymi kandydatami na opiekunów Smerfika.