Sanjay i Craig

Przyjaciele odgrywają role Dicksonów w epickiej grze, Famizjadzie.