Rogata ekipa

Pan Styl wchodzi w rolę Bobbiego i zaczyna się komunikować z małymi zwierzętami. Pomaga mu w tym specjalny translator.