Rodzina Treflików

Pozostawione w parku śmieci ożywają i przejmują władzę. Dowodzi nimi Plastikowa Torba. Dzieci wołają na pomoc Wujcia, ale jego czary nie działają. Bezradna jest także Ciocia. Skuteczną radę daje dopiero Mamusia, która sugeruje, aby nie walczyć, lecz posprzątać.