Rodzina Treflików

Zła pogoda psuje plany dotyczące rodzinnej wycieczki. Z pomocą małego wujcia dzieciom udaje się jednak odegnać nudę i znaleźć przyjemność, nawet w tak mało pasjonującym zajęciu, jakim jest sprzątanie.