Piekaczki

Sylwo ma wręczyć Bodziowi nagrodę dla pracownika miesiąca. Ponadto przyjaciele maja się zająć całym stosem brudnych naczyń.