Patryk Rozgwiazda Show

Mali mieszkańcy malusiego miasteczka Szmanrybie postanawiają, że należy wykonać odwet na Patryku. Rozgwiazda i Kalmarka wybierają się w teren, by przeprowadzać wywiady z sąsiadami.