Patryk Rozgwiazda Show

Program Patryka pozyskuje sponsorów, którzy ze sobą konkurują. Rodzina Rozgwiazdów składa wizytę Królowi Neptunowi w jego pałacu.