Niebezpieczny Oddział

W szkole ma zostać zorganizowane spotkanie z rodzicami. Członkowie Niebezpiecznego Oddziału muszą zrobić sobie wspólne zdjęcie ze swoimi krewnymi, inaczej placówce grozi zamknięcie. Sprawy się komplikują, gdy Chapa zatrudnia Jake'a Harta, by udawał, że jest jej ojcem.