Młodzi Tytani: Akcja!

Aby pokonać doktora Militarnego, Tytani muszą wypracować umiejętność współdziałania.