Młodzi Tytani: Akcja!

Do Mózga przyjeżdża w odwiedziny Móżdżek, jego młodszy brat. Heros jest zmuszony przeorganizować całe swoje życie.