Laboratorium Dextera

Dee Dee zmusza Kazka, by zabrał ją do siebie.