Jellystone!

Mieszkańcy Jellystone ulegają modzie, której Magilla wcale nie rozumie. W związku z tym czuje się wykluczony.