Jellystone!

Jabberjaw marzy o tym, że pan Magilla awansuje ją na stanowisko asystentki menedżera sklepu. Gdy zostaje on uderzony w głowę przez owoc kokosa, pracownica wykorzystuje chwilowy zanik pamięci u szefa, by wywrzeć na nim presję.