Jade Armor

Kai pomaga L.J. w odnalezieniu kości do gry, które zostały skonfiskowane. Pomocny okazuje się wytrych umożliwiający otwarcie każdych drzwi. W dodatku za sprawą tego artefaktu otwierający znajduje za drzwiami to, co uprzednio sobie wyobrazi. Kiedy sytuacja poważnie się komplikuje, L.J. próbuje przywrócić ład i porządek.