Hero Inside

Posługując się herosami ze swoich komiksów, Dirk O obala miejskie władze. Mike z pomocą X próbuje powstrzymać jego zapędy.