Harmidom

Po przybyciu Harmidomskich do Hollywood Hola postanawia zostać gwiazdą filmową. Mama desperacko stara się zdążyć i ukończyć pisanie reportażu w terminie. Aby jej plan został uwieńczony sukcesem, ekipa Hirka musi unikać Wielkodomskich podczas wizyty w Jeziorach Wielkich.