Harmidom

Podczas szkolnego pokazu talentów Hirek zamierza zaprezentować pewną sztuczkę. Przyjaciele próbują go powstrzymać.