Harmidom

Rodzina Harmidomskich udaje się do miasta. Hania stara się zachowywać po miejsku, z kolei Hirek orientuje się, że w Rozalce zaszły pewne zmiany. Harmidomscy opracowali nowy plan na unikanie żartów Hili.