Harmidom

Honia osiąga status najstarszej osoby w rodzinie. Opiekując się najmłodszą Hanią, z trudem dotrzymuje jej kroku.