Harmidom

U Harmidomskich gasną światła. Otoczone mrokiem dzieci opowiadają sobie na zmianę fragmenty historii.