Harmidom

Hirek z Czarkiem zwiedzają budynek gimnazjum, wysłuchując kontrowersyjnych rad Heli.