Harmidom

Pani Harmidomska stara się o posadę redaktorki działu z poradami dla rodzin w miejscowej gazecie. Pod nieobecność domowników Harma ma zająć się kotami. Jest to trudne zadanie.