Harmidom

Hirek postanawia pogodzić skłócone siostry. Proponuje przemieszanie sypialni w ich domu, posiłkując się wynikami testu kompatybilności.