Harmidom

U Harmidomskich zatrzymuje się Papug. Nie chce on jednak zadawać się z pozostałymi zwierzętami. Szybko wpada w tarapaty.