Harmidom

Hala przekonuje się, że nauczanie to coś więcej niż tylko znajomość faktów. Honia rywalizuje z burmistrzem w miejskich wyborach do Koronnych Kniei.