Harmidom

Dzieci mają poczucie, że Honia jest zbyt miła. Próbują nauczyć ją pewnych agresywnych zachowań.