Game Shakers. Jak wydać grę

Kenzie zostaje zlekceważona w opublikowanym online artykule o Game Shakers. Wkrótce Babe oraz Kenzie kłócą się i popadają w konflikt. Zasmucona Kenzie przyjmuje pracę kelnerki w kawiarni, a Babe stara się ją odzyskać.