Game Shakers. Jak wydać grę

Kenzie zastanawia się, czy powinna wydać Duba, który zniszczył swój własny pomnik.