Craig znad Potoku

Śmiałkowie rozpoczynają eskapadę, której celem jest zdobycie na własność Serca Lasu.