Craig znad Potoku

Pod nieobecność rodziców Bernard przejmuje odpowiedzialność za dom i rodzinę.