Craig znad Potoku

Królowa Kanałów żąda, by Craig utworzył mapę rur kanalizacyjnych. Zadanie to okazuje się trudne.