Bzikowersytet Animków

Kinio spotyka Maksa Montanę, który jest jego wielkim wrogiem. Gdy Śmieszkawce grozi rozbiórka, nie zamierza do niej dopuścić. W tym celu korzysta z instruktażu królika Bugsa.