Bzikowersytet Animków

Studenci Bzikowersytetu wybierają, na jakie zajęcia fakultatywne będą uczęszczać w tym roku akademickim. Kinio i Ptasia grają w animkówkę, Tasior i Kinia poznają podstawy kowadeł, a Pucuś nie jest w stanie na nic się zdecydować.