Bzikowersytet Animków

Przestaje się ukazywać szkolna gazeta. Kinia z Ptasią postanawiają zapełnić tę lukę i uruchamiają własne czasopismo. Tasior redaguje tabloid. Każdy z zespołów marzy, że jego wydawnictwo zyska grono wiernych czytelników.