Bzikowersytet Animków

Dzięki wspólnie urządzonej imprezie Kinio i Tasior przestają rywalizować i nawiązują lepsze relacje. Kinia kłóci się ze swoją współlokatorką Ptasią.