Bzikowersytet Animków

Trwa okres ferii. Tasior odwiedza Kinia i Kinię. Budzi powszechne zainteresowanie w Norkach Małych. Kiedy Pucuś i Ptasia przegapiają swoją stację, rozpoczyna się dla nich pełna emocji przygoda.