Blaze i megamaszyny

Blaze zaczyna czuć w garażu dym. Wykazuje się niezwykłym opanowaniem i wyprowadza z budynku swoich przyjaciół. Szef straży pożarnej jest pod wrażeniem jego postawy. Zaczyna zastanawiać się, czy nie włączyć go do swojego zespołu.