Bakugan: Przymierze wojowników

Bakugany z całego świata próbują opanować umiejętność łączenia się w pary z dziecięcymi partnerami. Jest wśród nich Mia Ono i przedstawicielka kosmicznych istot, zwana Ptakiem Ventri. Cieszące się wielką popularnością walki olbrzymich stworów zostają przerwane przez nagłe wypadki, mające katastrofalne skutki.