© 1995-2024 Grupa WP. Dane o programie TV dostarcza AKPA Polska Press
Weather

Weather

2 minprogram informacyjny
TVP World sobota, 25 maja 18:35
Gatunek
  • program informacyjny
Czas trwania
  • 2 min