© 1995-2024 Grupa WP. Dane o programie TV dostarcza AKPA Polska Press
Polska Bliżej

Polska Bliżej

27 minmagazyn reporterówPolska2024
TVP Info HD piątek, 26 kwietnia 18:30
Cykl magazynów, w których reporter spotyka się z mieszkańcami różnych regionów Polski, by pomówić z nimi o lokalnych wydarzeniach i problemach. Rozmówcy przedstawiają swoje racje i poglądy w kwestiach będących przedmiotem sporu. Tematyka prezentowanych materiałów filmowych skoncentrowana jest wokół spraw lokalnych. Dobierana jest jednak tak, by wszyscy widzowie mogli się zidentyfikować z problematyką odcinka.
Gatunek
  • magazyn reporterów
Kraj produkcji
  • Polska
Rok produkcji
  • 2024
Czas trwania
  • 27 min