© 1995-2024 Grupa WP. Dane o programie TV dostarcza AKPA Polska Press
Pogoda Info

Pogoda Info

8 minprogram informacyjny
TVP Info HD sobota, 27 kwietnia 10:22
Szczegółowe informacje na temat stanu pogody w najbliższych dniach.
Gatunek
  • program informacyjny
Czas trwania
  • 8 min