Polityka prywatności

Stosowana przez Netwizor sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 00-486, Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267.

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady, którymi kierujemy się przy zbieraniu i przetwarzaniu danych naszych Usługobiorców. Zapoznaj się z nim, aby dowiedzieć się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane.
 2. Ten dokument nie określa warunków świadczenia usług, czyli m.in. dostępu do Programów. Warunki te określa Regulamin.
 3. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez niezależne osoby trzecie, w szczególności w wyniku korzystania z kont na portalach społecznościowych.
 4. Jesteśmy uczciwi wobec Usługobiorców. Podejmujemy wszelkie działania określone przepisami prawa, aby chronić Twoje dane, a także informować na bieżąco, co się z nimi dzieje. Zawsze możesz też nas zapytać o swoje dane czy sposób ich przetwarzania.
 5. Działamy zgodnie z prawem – a zatem będziemy Cię informować, gdy tylko będziemy w stanie, że musimy czy też nie możemy dokonać pewnych czynności. Jeśli masz zastrzeżenia co do naszych działań w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych - poinformuj nas o tym, traktujemy Twoje bezpieczeństwo bardzo poważnie.
 6. 6. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Masz prawo wglądu do dotyczących Ciebie danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfkacji lub usunięcia.

II. Zakres zbieranych danych

 1. Jeśli korzystasz tylko z podstawowych, nieodpłatnych usług, wówczas będziemy zbierać i rejestrować od Ciebie następujące dane:
  1. adres poczty elektronicznej podany przez Ciebie,
  2. oznaczenia identyfikujące Ciebie, a nadawane na podstawie podanego adresu e-mail,
  3. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystałeś – np. adres IP,
  4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi– np. daty i godziny logowania i wylogowania,
  5. informacje, że skorzystałeś z naszych usług.
 2. W przypadku, gdy będziesz korzystać z naszych usług płatnych, wówczas dodatkowo, poza zakresem wskazanym w pkt. 1, zbierać będzie następujące dane:
  1. Twoje nazwisko i imiona,
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, ew. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego – gdy będziesz się takim podpisem posługiwał,
  4. oznaczenia identyfikujące Ciebie, a nadawane na podstawie pkt. 1 i 2,
  5. gdy zajdzie taka potrzeba – np. na potrzeby dokonania płatności – możemy także poprosić Cię o podanie numeru PESEL lub numeru telefonu.
 3. Po zakończeniu korzystania z Naszych usług będziemy przetwarzać tylko te spośród danych określonych w pkt. 1 i 2, które:
  1. są dla nas niezbędne do rozliczenia się z Tobą za wykorzystane przez Ciebie, jeśli nie udało się nam wzajemnie rozliczyć jeszcze w trakcie, gdy z usług korzystałeś,
  2. są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego (tj. sprzecznego z przepisami prawa lub regulaminami) korzystania z usługi,
 4. Możemy Cię także poprosić o wykorzystanie Twoich danych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców, gdy będziemy chcieli wykorzystać takie dane na potrzeby badań dotyczących polepszenia jakości Naszych usług.
 5. Oczekujemy, że Ty także będziesz przestrzegał prawa. W przypadku, gdy dowiemy się, że korzystałeś z usługi niezgodnie z regulaminami lub z obowiązującymi przepisami prawa, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności, utrwalając dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Mamy jednak nadzieję, że działania takie nigdy nie będą konieczne.

III. Wykorzystanie danych

 1. Twoje dane, które zebraliśmy, będą wykorzystywane jedynie na potrzeby świadczenia Tobie usług, ew. na potrzeby rozliczania się z Tobą, a także, jeśli wyraziłeś zgodę, w celach marketingowych. W przypadkach, gdyby dane miały zostać wykorzystane w inny sposób, poinformujemy Cię o tym i zapytamy o zgodę przed ich przetworzeniem.
 2. W przypadku kiedy zdecydujesz się na zakup usługi Twoje dane zostaną przekazane pośrednikowi płatności, jednak pod warunkiem udzielenia przez Ciebie zgody. Obecnie korzystamy z usług firmy PayU.pl.
 3. Strony WWW, służące do świadczenia usług, mogą wykorzystywać lub instalować na Twoich urządzeniach tzw. ciasteczka (pliki cookies), które mogą identyfikować Ciebie lub wykorzystywane przez Ciebie urządzenia.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie będziesz musiał na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane na Twoim urządzeniu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.
 10. Jeśli wyrazisz na to zgodę, wówczas Twoje dane mogą zostać wykorzystane dla celów statystycznych, tj. do celów badania Twoich zachowań i przyzwyczajeń, ich lokalizacji geograficznej, etc.
 11. Twoje dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom w granicach ich kompetencji, w tym np. sądom, prokuratorom czy też Policji, gdy zwrócą się do nas z odpowiednim wnioskiem.

IV. Aktualizacja danych

 1. Możesz w każdej chwili dokonać aktualizacji swoich danych, gdy tylko uznasz, że to, co o Tobie wiemy, nie jest aktualne.
 2. Będziemy aktualizowali na bieżąco dane, które są zbierane automatycznie i mają bezpośredni związek ze świadczeniem Tobie usług, w szczególności adresy zakończeń sieci (np. adresy IP), z których korzystasz.
 3. Jeśli uznamy, że podane przez Ciebie dane są nieaktualne, poprosimy Cię o ich aktualizację – abyśmy mogli dalej świadczyć Ci usługi na wysokim poziomie, czy też rozliczyć się z Tobą.

V. Zabezpieczenie danych

 1. Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przestrzegam wszystkich obowiązujących prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 92) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 2. Przesyłanie danych między Nami a Tobą, w trakcie korzystania z usług, będzie zabezpieczone (szyfrowane) za pomocą bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer), która umożliwia bezpieczny przekaz danych pomiędzy Twoją przeglądarką internetową a naszym systemem czy siecią.
 3. Pamiętaj, że nie mamy kontroli nad zabezpieczeniem danych przesyłanych za pośrednictwem osób trzecich, które z nami nie współpracują – w tym za dane przesyłane przez dostawców usług Internetowych czy właścicieli portali społecznościowych. W takim zakresie musisz samodzielnie zadbać o bezpieczeństwo danych, my nie mamy narzędzi, aby Tobie w tym pomóc.

VI. Zmiany Polityki Prywatności

Jeśli zajdzie potrzeba, abyśmy zmienili niniejszy dokument, wówczas poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Gdy tylko będzie to wykonalne, otrzymasz od nas e-maila w tej sprawie, a o zmianach poinformujemy także na naszych stronach WWW. Jeśli nie zgodzisz się na zmiany, wówczas będziesz mógł zrezygnować z naszych usług oraz wycofać swoje dane.

Pobierz Politykę prywatności